WIE ZIJN WE! De STYLESOUND STUDIO is ontstaan vanuit de dringende vraag naar hoogwaardige (en betaalbare) geluidsregistratie en voorziet daarmee in die behoefte. We zijn het synoniem voor een aangename, werkelijkheidsgetrouwe weergave! Daar waar de kennis meestal geconcentreerd is op het bedienen van de aanwezige apparatuur en het toepassen van overdadige processing, ligt bij STYLESOUND de nadruk op de OPNAMEKWALITEIT. DIE moet het eindresultaat boeiend maken, en niet de beschikbare processing-apparatuur. Een gedegen luisterervaring in de High-End Audio èn het bekend zijn met het audiofiele LP/CD repertoire , leveren het referentie- kader van waaruit wij werken. Ons belangrijkste uitgangspunt is: Het kunnen garanderen van een optimale geluidskwaliteit en met name de muzikaliteit, om vervolgens een eerlijke en natuurgetrouwe registratie te kunnen waarborgen. Daarbij kunt u rekenen op onze volle aandacht en betrokkenheid en………geduld! Wij zijn lid van de AES (AUDIO ENGINEERING SOCIETY), een wereldwijd opererende organisatie op het gebied van geluidstechniek in al z’n facetten. Deze organisatie geeft het lidmaatschap alleen af na een academische opleiding in de audiotechniek, of een equivalent daarvan.